de bron

de vondst

Onder een schier ondoordringbare laag potklei van 34 meter dik, hebben wij een tunneldal uit de ijstijd Elsterien aangeboord, dat zeer zuiver water bleek te bevatten. Gezien de zeer hoge kwaliteit qua samenstelling en zuiverheid van het water, besloten we een onderzoek in te stellen naar de exploitatiemogelijkheid van deze bron. Alle testen die daarvoor nodig waren werden glansrijk doorstaan, waarna een erkenning van de bron door het Ministerie van VWS werd afgegeven.

Ons natuurlijk mineraalwater is uniek voor de wereld want het onderscheidt zich van alle andere mineraalwaters door de oorsprong en door zijn samenstelling. Het water wordt door ons immers gewonnen uit een tunneldal, dat een afgesloten systeem vormt. Door de weg die het water in al die duizenden jaren door de bodem heeft afgelegd, kreeg het water een unieke minerale samenstelling. Die samenstelling is volkomen in balans en biedt zo precies wat we dagelijks aan mineralen nodig hebben. Het is ook ongelimiteerd te drinken, wat belangrijk is omdat we gemiddeld twee liter water per dag nodig hebben. Vanwege het lage natriumgehalte is het water te gebruiken in een zoutarm dieet en in verpleeg– en ziekenhuizen.

Ons mineraalwater smaakt neutraal en een beetje zoet (lage chloride gehaltes) en hard en wordt gekenmerkt door relatief lage ammonium en ijzer gehaltes.

Boviswaarde

De Boviswaarde is het trillingsgetal van materie. Zo heeft elk product of voorwerp en ook alles wat leeft een trillingsgetal, die is uitgedrukt in aantal Bovis. Wanneer de trilling hoger is dan 6.500 Bovis geeft dat energie en zal ons versterken. Een lagere waarde dan 6.500 Bovis kost energie en zal ons verzwakken. De Boviswaarde wordt uitgerekend op basis van een schaal die ontwikkeld werd door twee Franse wetenschappers, Bovis en Simoneton. Boviswaarden kunnen worden gemeten met een pendel of Biotensor.

Dit geldt ook voor voedingsmiddelen en eigenlijk alles wat we eten. Hiermee is er dus een hele nieuwe manier van kijken naar wat gezond en heilzaam is, zolang de Boviswaarde maar boven 6.500 Bovis ligt.

Ons natuurlijk mineraalwater wordt aanbevolen door Dineke en Karel Jongepier van DJR-Advies te Veendam. Dineke heeft ons mineraalwater meerdere keren gependeld en een Boviswaarde van > 130.000 gemeten.  Karel en Dineke noemden ter vergelijking het water uit de bron van Lourdes heeft een Bovis waarde van 40.000.

Dineke verklaarde aan ons het volgende. “Het bijzondere aan deze bron is, dat dit mineraalwater naast een zeer hoge Boviswaarde, ook genezende kwaliteiten heeft welke door ons gemeten zijn. Het is juist de uitzonderlijk reinigende werking van dit mineraalwater in het lichaam, dat wij na het uitvoeren van de radiësthesie zien dat daardoor vele medische klachten gaan verdwijnen.

Elster® geeft het lichaam de kans zich te ontdoen van toxische stoffen, waardoor veel voorkomende reumatische klachten, spijsverterings- en/of huidproblemen worden verminderd of helemaal verdwijnen. Het werkt ook als afslankmiddel omdat door het drinken van dit mineraalwater de verbranding van overtollig vet wordt gestimuleerd.”

de oorsprong

Het door ons aangeboorde tunneldal is gevormd in de ijstijd Elsterien, waarbij het noordelijk deel van wat later Nederland ging worden, bedekt was met een dikke laag landijs. Onder het ijs bevonden zich tunnels waar smeltwater door heen stroomde.

Deze ijstijd duurde tussen 475.000 tot 425.000 jaar voor heden. In deze Elster-ijstijd zijn door ijssmeltwater dikke pakketten zand en klei in smeltwaterbekkens afgezet. Het zand en de klei daarvan kennen we als Peelozand en potklei.

Het tunneldal dat wij dus aangeboord hebben, bevat een  laag fijn wit zand met water. Afgedekt door de dikke laag Peeloklei, of potklei. Dat is een zware zwarte klei met een hoog percentage aan kleimineralen, dat, hoewel de naam anders doet vermoeden, te zwaar is om potten van te bakken. Hierdoor is het water volledig beschermd gebleven tegen iedere vorm van vervuiling. Vervuiling door de industrie, nucleair afval, medicijnresten, hormonen en pesticiden. Zaken die vandaag de dag wel (helaas) in ons leidingwater wordt aangetroffen.

natuurlijk mineraalwater

Volgens de Europese Mineraalwaterrichtlijn (nr. 80/777/EEG) is natuurlijk mineraalwater microbiologisch heilzaam water uit een ondergrondse aquiver (een waterhoudende bodemlaag) dat door natuurlijke (wel) of geboorde bronnen wordt afgetapt.  De enige behandeling die is toegestaan, is de verwijdering van ijzer en het eventueel toevoegen van koolzuurgas. Volgens het Natuurlijk Mineraal- en Bronwaterbesluit 1998 (pdf bestand elders op de site), heeft natuurlijk mineraalwater duidelijke fysiologische kenmerken en is het afkomstig uit een duidelijk omschreven, beschermde bron.

Die bron moet officieel door de overheid erkend zijn en dat gebeurt pas na een onafhankelijk onderzoek van het water en de condities van de bodem waaruit het water gewonnen wordt. Natuurlijk mineraalwater moet aan de bron gebotteld worden, alleen dan mag het onder deze naam aan consumenten verkocht worden. Verder moet het water qua samenstelling stabiel blijven; met name geldt dat voor het gehalte aan mineralen.

Ons mineraalwater is dus water op zijn puurst, zoals water bedoeld is.

Ons mineraalwater heeft door de natuur een unieke samenstelling gekregen. Het is volledig vrij van vervuiling en we verwijderen alleen een teveel aan ijzer, omdat het water anders roestvlekken kan veroorzaken op je kleding. Op zijn weg door de verschillende grondlagen heeft het elementen, mineralen en dergelijke opgenomen. Het is van superieure kwaliteit en zacht van smaak. Er zijn aanwijzingen dat de minerale samenstelling ervan, vanwege de perfecte lichaamseigen balans, ondersteunend werkt bij de gezondheid en het revalideren van mensen.

De kwaliteit van ons mineraalwater wordt zeer hoog gewaardeerd door experts uit Nederland, China, Zuid-Korea en Japan. Door onze Chinese relaties wordt aan ons mineraalwater een helende medicinale werking toegeschreven. Dat is vooral van belang in het kader van gezond oud worden (Healthy Ageing), waarbij ondermeer kraakbeenverlies een van de grootste vraagstukken van de gezondheidszorg oplevert.

Water gebotteld bij de bron, dat bovendien als zodanig gecertificeerd is, noemt men natuurlijk mineraalwater. Indien het water in een tankwagen wordt vervoerd van de bron naar een andere locatie om daar te worden gebotteld noemt men dit bronwater. Bronwater hoeft aan minder eisen te voldoen (bronwater heeft in principe geen bijzondere fysiologische eigenschappen) en hoeft ook niet aan de bron gebotteld te worden. Water met alleen de aanduiding mineraal – of bronwater is niets anders dan water in een verpakking.

Natuurlijk mineraalwater kost ook meer. Aan het bottelproces worden zeer hoge eisen gesteld want natuurlijk mineraalwater bevat immers geen conserveringsmiddelen of andere supplementen en hiervoor kan een hogere prijs worden gevraagd. Je krijgt ook veel meer ‘waar’ voor je geld. Vergelijk het maar met  de prijzen die voor biologische voeding gerekend worden.